Sunne kommun värnade både sin egen och andras skog är den begränsade spridningen av granbarkborren. Men Greenpeace narrativ spreds ändå okritiskt av flera mediehus.