Haastattelututkimuksen avulla halutaan selvittää, millaisia kokemuksia ruotsinsuomalaisilla on Tukholman seudun sairaanhoidosta, varsinkin mielenterveyspalveluiden osalta.