Kiinnostus kaupunkiviljelyyn on kasvanut. Yhtenä syynä ovat sodat ja muut arkielämään vaikuttavat epävarmuustekijät. Ne kannustavat kansalaisia entistä suurempaan elintarvikeomavaraisuuteen.