Hundra år sedan riksdagen beslutade att införa allmän och lika rösträtt för svenska medborgare.