I vården för könsysfori är det flera olika vårdgivare inblandade. Inte minst logopeden. På logopedmottagningen i Uppsala erbjuds röstbehandling så att rösten stämmer ihop med den egna identiteten.