Skulle FSO Safer utanför Jemens kust börjar läcka drabbas fiske och dricksvatten.