”Folk från andra sidan Öresund är väldigt välkomna!”