Det var en sekundstrid som Eric Rosjö vägrade förlora.