Både positiva och negativa röster om integrationsförslaget