Rörelsernas museum finns inte med i regeringens kommande budget och kommer därför att avvecklas.