Författaren vill inte sälja rättigheterna till Israelbaserat förlag.