Sen Ronny Lindström var en liten pojke har han alltid älskat båtar och nu går hans dröm i uppfyllelse. I sommar hittar ni honom bakom rodret på sin nystartade sjötaxi.