Styrelsen tror att Skolinspektionen fallit för politiskt tryck – avfärdas av myndigheten.