Efter att inte betalat ut några pengar sedan i juni fattade grundskolenämnden i Göteborg på torsdagen beslut om att elevpeng återigen ska betalas till Römosseskolorna. – Beslutet är att förvaltningen kommer att betala ut november månads elevpeng, säger Marie Åhman kommunikationschef på förvaltningen.