På Romska kulturdagarna i Stockholm kom det fram att diskriminering mot romer är utspritt, framförallt i bemötanden på restauranger och affärer.