Tillsammans med Varbergs kommun inleder Röda korset hjälpinsatser riktade till kommuninvånare över 70 år.