”Detta är en pessimistisk krönika”, konstaterar Johan Rockström när han i Svenska Dagbladet förklarar att han inte längre är säker på att det går att begränsa uppvärmningen till 1,5-grader och uppnå ”grön tillväxt”.