Skolinspektionen ger Robertsfors kommun en anmärkning när det gäller skyldigheten att motverka kränkande behandling. Detta efter att en anmälan om bristande trygghet och studiero kommit in.