Länsstyrelsen på Gotland har beslutat att överpröva beslutet om rivningslov för fastigheten Atterdag 6