Professor i infektionssjukdomar: Kan begränsa sjukdomens effekter.