Professor i infektionssjukdomar: Vanligt vaccin kan begränsa sjukdomens effekter.