Över 90 sjöar, vattendrag och grundvattentäkter riskerar vattenbrist i sydöstra Sverige. Nu larmar Vattenmyndigheten Södra Östersjön om att det krävs förebyggande åtgärder för att långsiktigt rädda tillgången till vatten.