Svaga vindar och låga våghöjder påverkar bakterierna i Östersjön.