Patienter som haft covid-19 löper en förhöjd risk att drabbas av psykiatriska problem efter infektionen. Ju svårare sjukdom, desto högre är risken. Ångest och nedstämdhet, men också stroke och demens, drabbar patienter som haft covid-19 i högre utsträck