Årets mest trafikintensiva period väntar efter veckor av kökaos.