Hylte vill införa vaccinationskrav för omvårdnasdspersonal där de som väljer att inte vaccinera sig får omfördelat arbete eller omplacering inom kommunen. Men det finns även en risk för uppsägning om det saknas uppgifter.