Efter sommarens torka är vattennivån i Vänern fortfarande så låg att Sjöfartsverket inte vet om de får upp isbrytaren. För några år sedan svämmades stränderna istället över. Vattennivån i Vänern är redan hårt reglerad, men de här exemplen visar att det inte räcker.