De nordiska Konsumentombudsmännen kommer att utöka sitt samarbete. Ett av huvudskälen är att man gemensamt vill se över…