Personal på tåg och bussar ligger över genomsnittet när det gäller arbetsplatsolyckor som lett till sjukskrivning som orsakats av hot eller våld. Därför gör nu Arbetsmiljöverket en särskilt insats.