Över hundra sprängningar har inträffat i Sverige under 2019, nästan tre gånger så många som förra året och långt många…