Konstitutionsutskottet röstade under torsdagen igenom förslaget om konsultationsordning med samer, med minsta möjliga marginal – S, MP, C, V och L röstade för – M, KD och SD emot.