Regeringens förslag att förlänga lagen i ytterligare fyra månader ser ut att få nej i socialutskottet.