Regeringens förslag att förlänga lagen i ytterligare 4 månader ser ut att få nej i socialutskottet.