Från och med 1 mars blir det tillåtet att bygga attefallshus på 30 kvadratmeter - fem kvadratmeter mer än i dag.