Elanvändningen ska minskas med 5 procent i ”rusningstid” – ännu oklart hur det ska gå till.