Riksbankens kontroll och styrning av arbetet mot cyberhot är otillfredsställande. Det slås fast i en intern rapport som SVT tagit del av. Rapporten är kraftigt maskad, och på förstasidan står ”MYCKET KÄNSLIG” med stora bokstäver.