Räknar med räntehöjning i höst. Prognos för tillväxten skrivs ned.