Räntan väntas ligga kvar på noll de kommande åren, enligt Riksbankens prognos.