Syftet är att företag inte ska bli utan pengar i samband med virusutbrottet.