Värdepappren innefattar stats-, kommun och bostadsobligationer och köpen inleds omgående. Besluten om åtgärderna fattades på ett extrainsatt möte på måndagen, och närmare detaljer om köpen presenteras inom kort.