Bolånekostnaden kan öka med flera tusen per månad.