Riksåklagaren Petra Lundh vill se flera förändringar i straffprocessen i Sverige.Bland annat tycker hon att man borde se över möjligheterna att använda inspelat material från polisförhör som bevis i rättegångar, skriver hon på SvD Debatt.