I ett yttrande till Justitiekanslern (JK) menar nu riksåklagaren att Sture Bergwall bör få skadestånd och att det är rimligt att staten får bära hela ansvaret för att han dömts på oriktiga grunder.