Riksåklagaren överklagar en dom om upprepande grova sexuella övergrepp mot barn. Åklagaren vill att Högsta domstolen skärper straffet.