Riksåklagaren vill pröva fallet med den uteslutna SD-politikern Bertil Malmberg i Högsta domstolen. Vid ett sammanträde regionfullmäktige i Sörmland 2021 sade han att personer från Sydsudan har lägre IQ än andra folkgrupper och dömdes för hets mot folkgrupp.