Södra Umeås ryttarförening har fått bygglov till att bygga ut den befintliga byggnaden i Stöcksjö så att den blir 125 meter lång. Därmed skulle ridhuset bli det längsta i landet.