Avsaknaden av tillit försvårar smittskydd och vaccinering.