Arbetet med att hitta en politisk styrande koalition efter valet fortgår. Det är något som Per Ribacke (S) tror kommer vara löst inom en snar framtid.