Det vetenskapliga stödet är för svagt och behandlingen är förknippad med risker – det menar Karolinska universitetssjukhuset, som i våras beslutade att stoppa nya hormonbehandlingar av barn inom transvården. Men beslutet får kritik från RFSL Ungdom och förbundet Transammans.