Karlstads kommuns hantering av sponsring samt förenings- och driftbidrag kritiseras i en revisionsrapport. Bland annat visar ett stickprovskontroll att det saknas dokumentation för hälften av sponsringsavtalen som Karlstad Airport AB har tecknat. Nu ska krafttag tas för att skärpa riktlinjerna inom kommunen.